Pages

Prvulović, Ivana
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
Šumanovac, Antun
DINAMIČKI MODEL CIKLIČKOG OPTEREĆENJA PLODOVIH OVOJA U SIMULIRANIM INTRAUTERINIM UVJETIMA
Mišir, Mihael
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
Šapina, Matej
Dinamika Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi
Zjalić, Milorad
EFFECTS OF CHANGES IN GLYCOLIPID CELL MEMBRANE COMPOSITION ON THE COMPOSITION OF LIPID RAFTS IN SH-SY5Y HUMAN NEUROBLASTOMA CELL LINE
Zagorec, Irena
EKSPRESIJA FOLATNOG RECEPTORA ALFA U TROSTRUKO NEGATIVNIH KARCINOMA DOJKE
Dinjar, Kristijan
ELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMA
Šahinović, Ines
ENDOKANABINOIDI ANANDAMID I 2-ARAHIDONOILGLICEROL KAO ČIMBENICI RIZIKA ZA ISHOD SEPSE
Žulj, Marinko
EPIDEMIOLOŠKE OSOBITOSTI, KLINIČKE MANIFESTACIJE I BIOKEMIJSKI POKAZATELJI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ODRASLIH STANOVNIKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U PERIODU 2000. – 2014. GODINE
Ištvanić, Tomislav
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
Rajc, Jasmina
Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke
Plužarić, Vera
FENOTIPIZACIJA I FUNKCIONALNA ULOGA SLUZNICAMA PRIDRUŽENIH INVARIJANTNIH LIMFOCITA T I GAMA-DELTA T STANICA U NASTANKU I PROGRESIJI VULGARNE PSORIJAZE

Pages