Pages

Bradvica, Mario
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
Miličević, Nevenka
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
Farčić, Nikolina
ULOGA RAZVOJA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I REGULACIJE PRI DONOŠENJU KLINIČKIH ODLUKA U SESTRINSTVU
Kozina, Nataša
ULOGA TFF3 PEPTIDA U VASKULARNOJ REAKTIVNOSTI KRVNIH ŽILA KOD MIŠEVA S ISKLJUČENIM GENOM Tff3−/−/C57BL/6N I MIŠEVA DIVLJEG TIPA (C57BL/6N)
Mendeš, Tihana
ULOGA VESTIBULARNIH EVOCIRANIH MIOGENIH POTENCIJALA KAO POKAZATELJA STANJA OPORAVKA OBOLJELIH OD BENIGNOG PAROKSIZMALNOG POZICIJSKOG VERTIGA
Buljan, Krunoslav
ULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKA
Kralj, Mirjana
UPORABA I ZLOUPORABA PSIHOFARMAKA U OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Matić, Mate
USPOREDBA IMUNOHISTOKEMIJSKIH ZNAČAJKI SUKCESIVNO UKLANJANIH TUMORA U BOLESNIKA S OPETOVANOM POJAVNOŠĆU RAKA MOKRAĆNOG MJEHURA
Blažeković, Robert
USPOREDBA ISHODA KORONARNE REVASKULARIZACIJE S I BEZ STROJA ZA IZVANTJELESNI KRVOTOK IZRAŽENO INDEKSOM GLOBALNE FUNKCIJE MIOKARDA
Ružman, Tomislav
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
Pukšec, Mirjana
USPOREDBA SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE TEMPORALNOG MIŠIĆA I SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE LATE U REKONSTRUKCIJI DURE PREDNJE LUBANJSKE JAME NAKON TUMORSKE RESEKCIJE
Mihaljević, Zrinka
UTJECAJ AKUTNE I INTERMITENTNE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ZDRAVIH SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA

Pages