Pages

Nujić, Danijela
Mentalni poremećaji u djece i adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom: sustavni pregled i meta-analiza
Čebohin, Maja
OBILJEŽJA BOLESNIKA OTKRIVENIH U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Gusar, Ivana
OBLIK MENTORSKOG PRISTUPA KAO PREDIKTOR RAZINE ZADOVOLJSTVA STUDENATA MENTORSKOM POTPOROM I RAZVOJA PROFESIONALNOG IDENTITETA TIJEKOM KLINIČKE EDUKACIJE U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
Roguljić, Hrvoje
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
Terzić, Velimir
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
Bijelić, Lidija
OPTEREĆENJE OKOLIŠA ISTOČNE HRVATSKE ONEČIŠĆENJEM METALIMA I METALOIDIMA
Mikulić, Mirjana
OSOBINE LIČNOSTI I NAČINI SUOČAVANJA SA ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA KAO ODREDNICE IZBORA METODE ODVIKAVANJA OD OPIJATA
Klarin, Ivo
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Barać, Ivana
OSOBNA, ORGANIZACIJSKA I PROFESIONALNA OBILJEŽJA KAO PRETKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM MEDICINSKIH SESTARA
Vlahek, Pavao
OZLJEDE TRKAČA POČETNIKA I USPOREDBA S OZLJEDAMA ISKUSNIH TRKAČA
Vujanić, Jasenka
PERCEPCIJA BOLESNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O MEĐUODNOSU MEDICINSKE SESTRE I BOLESNIKA TIJEKOM SESTRINSKE SKRBI
Budrovac, Dino
PERKUTANA LASERSKA DEKOMPRESIJA DISKA NASUPROT EPIDURALNOJ PRIMJENI STEROIDA U LIJEČENJU LUMBALNE RADIKULARNE BOLI

Pages