diplomski rad
Procjena rizičnih faktora za nastanak uroinfekcije nakon kirurške revaskularizacije miokarda

Dušan Petrović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet