diplomski rad
Usporedba ranih rezultata kirurške revaskularizacije miokarda sa i bez uporabe stroja za izvantjelesni krvotok

Sunčica Divald (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet