završni rad
Pojavnost zanemarivanja i zlostavljanja među djecom i adolescentima a koji se liječe na Odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju

Elizabeta Tomljenović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet