diplomski rad
Stavovi zdravstvenih djelatnika o važnosti zdravstveno odgojnog rada patronažne sestre

Marko Maceković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet