završni rad
Znanja, stavovi i praksa studenata Medicinskoga fakulteta u Osijeku o sprječavanju nastanka bolničkih infekcija

Ana Tomić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet