disertacija
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja

Anamarija Petek Eerić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet