završni rad
Pojavnost tuberkuloze na području Osječko-Baranjske županije u razdoblju od 1996.-2014. godine.

Dijana Vuković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet