disertacija
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

Marijana Knežević Praveček (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet