disertacija
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE

Tanja Kovač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet