disertacija
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI

Alen Sekelj (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet