disertacija
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA

Nikola Bijelić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet