disertacija
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA

Željka Perić Kačarević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet