disertacija
UTJECAJ KAZETA ZA ODRŽAVANJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE ZRAKA NA MORFOLOŠKI I FUNKCIONALNI STATUS DONJIH DIŠNIH PUTOVA LARINGEKTOMIRANIH OSOBA

Marinela Rosso (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet