disertacija
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJA

Vesna Bilić - Kirin (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet