disertacija
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA

Tomislav Ružman (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet