završni rad
Stavovi psihijatrijskih i nepsihijatrijskih medicinskih sestara prema mentalnim poremećajima.

Ana Pleša (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet