disertacija
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA

Drago Gašpar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet