disertacija
UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA

Anđela Grgić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet