disertacija
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE

Nevenka Miličević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet