disertacija
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE

Hrvoje Roguljić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet