disertacija
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika

Miro Šimun Alebić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet