disertacija
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA

Zvonimir Vrselja (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet