disertacija
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA

Antonio Kokot (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet