diplomski rad
Povezanost respiracijske funkcije kod mehanički ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja i razine serumskog kreatinina

Stjepan Grga Milanković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet