diplomski rad
Polimorfizam CLOCK gena kod pacijenata s infarktom miokarda

Vilma Pfeifer (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet