disertacija
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA

Anita Ćosić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet