završni rad
Pojavnost vršnjačkog zlostavljanja među djecom I adolescentima a koji su u tretmanu na Odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom

Matea Miler (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet