diplomski rad
Mineralno-koštana bolest i srčano-žilna bolest u bolesnika liječenih hemodijalizom

Aleksandra Lukić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet