disertacija
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM

Ivana Haršanji Drenjančević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet