disertacija
UTJECAJ IMUNOSUPRESIJE I GENOTIPA NA IZRAŽAJ TLR4 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM

Damir Prlić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet