disertacija
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE

Lidija Šapina (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet