disertacija
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.

Domagoj Kretić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet