završni rad
Informiranost djece i adolescenata o štetnim učincima psihoaktivnih tvari na njihovo zdravlje, a koja su u sustavu liječenja na Odjelu za dječju I adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom

Renata Bolčević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet