diplomski rad
Zadovoljstvo bolesnika pruženom zdravstvenom skrbi u dnevnim bolnicama.

Mateo Gašpert (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet