završni rad
Oscilacije kalcija, fosfata, kalija i parathormona u bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti liječenih hemodijalizom

Jasna Perković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet