diplomski rad
Stavovi učenika pete godine srednje škole, smjera Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i studenata treće godine Preddiplomskog studija sestrinstva o laktaciji i dojenju

Dijana Golub (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet