završni rad
Povezanost rizičnih čimbenika s kožnim malignomima u bolesnika s bubrežnim presatkom u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Maja Ančić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet