diplomski rad
Zadovoljstvo bolesnika informiranjem tijekom preoperativne pripreme u Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Jasna Petrović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet