završni rad
Distribucija inzulinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1

Martina Matanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet