diplomski rad
Praćenje PTH, vitamina D, kalcija i fosfora kod bolesnika s endemskom nefropatijom liječenih hemodijalizom

Zoran Ivezić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet