završni rad
Informiranost studenata sestrinstva o poremećaju hiperaktivnosti među djecom i adolescentima

Marija Čičić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet