završni rad
Utjecaj kratkotrajnog visokog unosa soli na razinu staničnog oksidativnog stresa kod mononuklearnih stanica periferne krvi Sprague Dawley štakora

Jovana Planinac (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet