završni rad
Informiranost studenata sestrinstva o oblicima zlostavljanja među djecom i adolescentima

Maja Majetić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet