završni rad
Ispitivanje mentalnog zdravlja (well-being), životnih navika i mehanizama obrane od stresa (coping) kod studenata medicine

Valentina Alavanić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet