završni rad
Određivanje mogućeg mutagenog učinka monometinskih cijaninskih derivata

Petra Medač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet