završni rad
Promjene serumske koncentracije enzima glutation peroksidaze Gpx3 kod Sprague-Dawley štakora hranjenih hranom obogaćenom selenom i cinkom

Jasminka Zucić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet