završni rad
Ispitivanje sposobnosti stvaranja biofilma kod kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus

Valentina Živković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet